නීතිමය උපදෙස් සමඟ අමුත්තන් ඔරලෝසුව පමණනීති උපදෙස් සමඟ අමුත්තන් ඔරලෝසුව පමණ

උපදෙස් කළ හැකි එක්කෝ පූර්ණ-කාලීන (රැස්වීම සමග නීතිඥ) සහ ලිපි — විද්යුත් තැපෑල, මත දුරකථන

කෙසේ වෙතත්, රීතියක් ලෙස, සියලුම වර්ගයේ ලිපි විමසා කෙසේ හෝ අඩු කිරීමට අභ්යන්තර සාකච්ඡා නීතිඥ ලෙස, ඊ-තැපැල් ලිපිනය හෝ දුරකථන නීතිඥ නොහැකි වනු ඇත දිගු හා කල්පනාකාරී සාකච්ඡා ඔබගේ ප්රශ්නය, පරීක්ෂා ඔබගේ ලිපි ලේඛන.

ආකෘතිය දුරකථන සංවාදය හෝ ලිපි සුදුසු වේ පමණක් සංචාරකයන් සඳහා: ඔබේ නීතිඥ, සහ නීතිඥ සමග ඔබේ ප්රශ්නය

දුරකතන මත නීතිඥ, උදාහරණයක් ලෙස, කිරීමට ඉඩ ඇත කෙටියෙන් පිළිතුර — එය සමග ගනුදෙනු කිරීමට ඔබේ ප්රශ්නය හෝ නොවේ, ඇස්තමේන්තු කළ හැක»පරිමාණ», ප්රශ්නයක් කටයුතු කාලය හා ස්ථානය ඔබේ නිතිඥයා.

ඊ-තැපැල් නීතිඥ දිය හැකි තවත් පිළිතුරක් ලෙස, බොහෝ විට මෙම ගැටලුව ආමන්ත්රණය, ඒ නිසා නීතිඥ පමණක් වගකිව යුතු, ඔහු හැකි නම් මට උදව් කරන්න, මේ කාරණය සම්බන්ධයෙන්, නමුත් සමහර විට අහනවා පැහැදිලි ප්රශ්න නිසා බව ග්රාහක හා නීතිඥ කිරීමට, සම්පූර්ණයෙන්ම සූදානම් උපදෙස් දී පෞද්ගලික රැස්වීම.

සූදානම් වහාම බව සහතික කිරීමට නීතිඥ විය නොහැක්කකි කිරීමට සූදානම් ඔබ හමුවීමට»මේ දැන්», නමුත් මෙම විකල්පය බැහැර නොවේ. කෙසේ වෙතත්, නීතිඥ සැලසුම් කර ඇත, ඔහුගේ වැඩ සටහන සඳහා දින ඉදිරියට, කුමන, ඇත්ත වශයෙන්, ඔබ හැම විටම සොයා ගත හැකි නිදහස්»කවුළුව»කිරීම සඳහා ඔබ හමුවීමට.

මෙම රැස්වීම පැවැත්විය හැකිය ලෙස, බාර්, සහ පහසු මධ්යස්ථ ස්ථානය (එවැනි කැෆේ) විසින් පත් සමග නීතිඥ

සංචාරය කිරීමට නීතිඥයෙකු ඔබේ නිවසේ ස්ථානයේ බැහැර වන අවශ්යතා අනුව, මෙම කේතය ආචාර ධර්ම පිළිබඳ නීතිඥයෙකු