සමඟ සාකච්ඡා සඳහා නීතිඥ නිදහස්සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට නීතිඥ නොමිලේ

ස්තුති නොමිලේ නීති උපදෙස් ඔබ සමඟ අමුත්තන් ලබා ගත හැකි නීතිමය උපදෙස් හා තේරුම් ඇල්ගොරිතම, ක්රියා කිරීමට ඉඩ සලසා දෙයි මුදල අහෝසි නිසා නීතිමය කල්ලියේ නිතරග තොරව ඕනෑම ලියාපදිංචි එම වෙබ් අඩවිය. එය කිරීම අපහසු වේ අධිතක්සේරු නිදහස් සාකච්ඡා සමඟ අමුත්තන්. ඇත්ත වශයෙන්ම, ක්රියාකාරී ජනතාව සමඟ වැඩ නෛතික කාර්ය විසඳා ගත හැකි බව පමණක් නීතිඥ පදනම මත, දැනුම, නීතිය හා වෙනත් යථානුරූප ක්රියා, ලිපි ලේඛන සමග අපි වැඩ ප්රායෝගිකව සෑම දිනකම. පවතින නීතිමය උපදෙස් හා නීතිඥ ඇත. බොහෝ කාර්යයන් විසඳීමට අපහසු නිසා නොමිලේ නීති උපදෙස් සමඟ අමුත්තන්. මේ අවස්ථාවේ දී, ඔබ කළ යුත්තේ බැදෙන පුද්ගලයා සමඟ රැස්වීමක් නීතිඥ ගෙන පිළිගැනීමේ ලේඛන ඔහුගේ නඩුව.

නීතිඥ සඳහා නීති උපදෙස් සඳහා එය වැදගත් වන ගොඩනැගීමට සැලැස්මක් සඳහා තවදුරටත් පියවර පැහැදිලි කිරීමට මෙම තත්ත්වය අනුව ලේඛන. නීතිඥ නිදහස් නීතිමය උපදේශන කිරීමට උපකාරී වනු ඇත නිවැරදි හිමිකම් අධිකරණයට පැමිණිලි එරෙහිව ක්රියා නිලධාරීන්, මෙම නඩු පවරන නිලධාරී කාර්යාලය නිවේදනයක් නිකුත් සමඟ අමුත්තන්.

බොහෝ විට නිලධාරීන්, නීතිය පසිඳලන, විනිසුරුවරුන් පැමිණ සිට නීති සාක්ෂරතාව පුද්ගලයා මුල පුරයි නඩුව, පැමිණිල්ල, හෝ වෙනත් ලිපි ලේඛන සඳහා රජයේ ආයතන. ඒ පුද්ගලයා කවුද අයදුම් නීත්යානුකූලව වලංගු ලේඛනයක් ප්රසිද්ධ ස්ථානවල පවා කතා වෙනස්.

නීතිමය උපදෙස් සමඟ අමුත්තන් ඔබට උපකාරී වනු ඇත කරන්න සංක්ෂිප්ත හා පැහැදිලි ලේඛනය සඳහා නිදහස් නොවේ, අවධානය යොමු කිරීමට ඔහුට නොහැකි වනු ඇත. කෙටියෙන් කිවහොත්, එය ආරම්භ කළ යුතුය නොමිලේ නීති උපදෙස්. ඒක හරි, එය සංවර්ධනය මත රඳා පවතී මෙම තත්ත්වය තුළ කිසිදු නීතිමය අභියෝගයක්. එය වැදගත් වේ බව ඔහු දැනුමැති.